• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • Certyfikat wiarygodna firma
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Rekrutacja

OGŁOSZENIE O PRACY

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej   - Rzeszów Sp. z o.o.
przy ul. Staszica 24 – lokalny dostawca ciepła systemowego

poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

Inspektor nadzoru inwestorskiego w części elektrycznej i AKPiA

Zakres zadań zawodowych: prowadzenie całokształtu spraw związanych z wykonywaniem nadzoru technicznego nad realizacją inwestycji i remontów oraz prac konserwacyjnych.

Wymagania:

  • uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do pełnienia samodzielnych funkcji inspektora nadzoru, bez ograniczeń, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie Prawo budowlane,
  • co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika robót/kierownika budowy/inspektora nadzoru (lub na stanowiskach pokrewnych charakteryzujących się podobnym zakresem obowiązków) w zakresie robót elektrycznych i AKPiA,
  • znajomość przepisów związanych z wykonywaniem pracy na stanowisku, w szczególności przepisów prawa budowlanego,
  • prawo jazdy kat. B.

Oferujemy: stabilną pracę, atrakcyjne wynagrodzenie, duże i zróżnicowane możliwości rozwoju zawodowego, pełny pakiet socjalny.

Kontakt:
MPEC Rzeszów Sp. z o.o.  35-051 Rzeszów ul. Staszica 24,
tel: 17 87 53 115,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zainteresowane osoby prosimy o nadsyłanie ofert zawierających CV do dnia 31.08.2020 r. mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednocześnie prosimy o zawarcie następującej klauzuli:


„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez MPEC-Rzeszów Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby obecnej rekrutacji. Zostałem poinformowany/a, że zgoda może zostać przeze mnie w dowolnym momencie wycofana, ale wycofanie nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem”.

Może Pan/Pani dodatkowo wyrazić dobrowolną zgodę na wykorzystanie Pana/Pani danych w kolejnych rekrutacjach. Będą one przetwarzane aż do zakończenia tych rekrutacji, jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Jeżeli wyraża Pan/Pani zgodę na wykorzystanie swoich danych w kolejnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej zgody:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez MPEC-Rzeszów Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Zostałem poinformowany, że zgoda może zostać przeze mnie w dowolnym momencie wycofana, ale wycofanie nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem”.

 

1.    Administratorem danych osobowych osób aplikujących w procesie rekrutacyjnym jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie (35-051), ul. Staszica 24, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000294660, NIP 813 35 27 259, o kapitale zakładowym w wysokości 52 075 000,00 złotych (dalej: „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się korespondencyjnie pod adresem siedziby, jak również mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
2.    Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, wskazanych w zgłoszeniu aplikacyjnym oraz w przekazanych wraz ze zgłoszeniem dokumentach, jest dobrowolne, niemniej stanowi warunek konieczny możliwości przetwarzania danych w nim zawartych toku postępowania rekrutacyjnego przez Administratora. Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę także na ich udostępnienie osobom trzecim, o których mowa w pkt 6 poniżej. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przed zakończeniem procesu rekrutacyjnego Administrator nie będzie miał możliwości dokonywania oceny kandydata przez pryzmat jego danych osobowych innych niż wskazanych w art. 221 § 1 kodeksu pracy.
3.    Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, w toku którego przesłane zostało zgłoszenie aplikacyjne kandydata oraz dokonania innych, wymaganych w związku z tym obowiązków nałożonych przepisami prawa.
4.    Administrator informuje, że dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwanego dalej „RODO”.
5.    Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz w części na podstawie art. 221 § 1 kodeksu pracy, w celu określonym w ust. 3. Każdej osobie, która udzieliła zgody, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na możliwość przetwarzania przez Administratora danych osobowych kandydata wskazanych w art. 221 § 1 kodeksu pracy.
6.    Z Administratorem można skontaktować się w sposób określony w ust. 1 powyżej. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji oraz przez okres 12 miesięcy od jej zakończenia w związku z koniecznością udzielenia informacji zwrotnej osobom, których zgłoszenia aplikacyjne nie zostały wybrane przez Administratora. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane aż do zakończeniach tych rekrutacji, jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.
7.    Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Danych. Administrator nie będzie wykorzystywał danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
8.    Dane osobowe kandydata do pracy nie będą przekazywane do państw trzecich w rozumieniu RODO.

Baner przekieowujący na strone ciepła systemowego gdzie sie znajdują bajki o czerwonym kapturku