• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • Certyfikat wiarygodna firma
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

"Sukcesywna dostawa regulatorów różnicy ciśnień pod potrzeby węzłów cieplnych”, znak sprawy: KZP-1/253/TTZ/41/19

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na "Sukcesywną dostawę regulatorów różnicy ciśnień pod potrzeby węzłów cieplnych”, znak sprawy: KZP-1/253/TTZ/41/19

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz „Oferta”

Załącznik nr 2 – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – „Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia”

Załącznik nr 4 – Wymagania techniczne

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Baner przekieowujący na strone ciepła systemowego gdzie sie znajdują bajki o czerwonym kapturku