• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • Certyfikat wiarygodna firma
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

"Dostawa sprzętu komputerowego" z podziałem na dwie Części, znak sprawy: KZP-1/253/EIT/2/19

"Dostawa sprzętu komputerowego" z podziałem na dwie Części, znak sprawy: KZP-1/253/EIT/2/19

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zał. nr 1 - Formularz "Oferta" Część nr 1 

Zał. nr 2 - Formularz "Oferta" Część nr 2

Zał. nr 3 - Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu

Zał. nr 4 - Oświadczenie dot. braku podstaw do wykluczenia

Odpowiedź na pytanie z dn. 29.07.2019

Informacja z otwarcia ofert w dn. 02.08.2019

 

Baner przekieowujący na strone ciepła systemowego gdzie sie znajdują bajki o czerwonym kapturku