• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • Certyfikat wiarygodna firma
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

"Dostawa węzłów cieplnych" z podziałem na dwie Części, znak sprawy: KZP-1/253/TTZ/24/19/UE

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania pn.:"Dostawa węzłów cieplnych" z podziałem na dwie Części, znak sprawy: KZP-1/253/TTZ/24/19/UE:

Przedmiot niniejszego postępowania realizowany jest w ramach Projektu pn. Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmianę sposobu zasilania w ciepło polegającą na likwidacji grupowych węzłów cieplnych i zamianie ich na indywidualne węzły cieplne wraz z budową nowych przyłączy cieplnych” (POIS.01.05.00-00-0016/16-00)współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działania: 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zał. nr 1/1 – Formularz „Oferta” dla Części 1 (węzeł ul. Starzyńskiego 10)

Zał. nr 1/2 – Formularz „Oferta” dla Części 2 (węzeł ul. Brydaka)

Zał. nr 2 – „Oświadczenie dot. braku podstaw do wykluczenia”

Zał. nr 3 – „Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu”

Zał. nr 4/1– Projekt wykonawczy ul. Starzyńskiego 10 (część technologiczna),

Zał. nr 4/2 –Projekt wykonawczy ul. Starzyńskiego 10 (część elektryczna i AKPiA)

Zał. nr 5 – Wytyczne budowy kompaktowego węzła cieplnego (ul. Starzyńskiego 10)

Zał. nr 6 – Warunki techniczne do dostawy dwufunkcyjnego węzła cieplnego (ul. Brydaka)

Zał. nr 7 – Wymagania techniczne dla urządzeń montowanych w węzłach cieplnych

Zał. nr 8 – Wykaz dostaw

Odpowiedź na pytanie z dn. 14.08.2019 r.

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Baner przekieowujący na strone ciepła systemowego gdzie sie znajdują bajki o czerwonym kapturku