• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • Certyfikat wiarygodna firma
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

„Dostawa, montaż i uruchomienie węzłów cieplnych” z podziałem na dwie Części, znak sprawy: KZP-1/253/TTZ/25/19/UE

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania pn.  Dostawa, montaż i uruchomienie węzłów cieplnych” z podziałem na dwie Części:

Część nr 1. Dostawa, montaż i uruchomienie węzłów cieplnych dla obiektu ul. Witolda segment A-B
                   i segment C,

Część nr 2. Dostawa węzła cieplnego dla obiektu ul. Paderewskiego 4a i 4b,

dla zadania realizowanego w ramach Projektu pn.:„Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmianę sposobu zasilania w ciepło polegającą na likwidacji grupowych węzłów cieplnych i zamianie ich na indywidualne węzły cieplne wraz z budową nowych przyłączy cieplnych” (POIS.01.05.00-00-0016/16-00)współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IZmniejszenie emisyjności gospodarki, Działania: 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zał. nr 1/1 – Formularz „Oferta” dla Części 1

Zał. nr 1/2 – Formularz „Oferta” dla Części 2

Zał. nr 2 – „Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia”

Zał. nr 3 – „Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu”

Zał. nr 4/1 – Projekt wykonawczy ul. Witolda Segment A-B (część technologiczna)

Zał. nr 4/2 – Projekt wykonawczy ul. Witolda Segment A-B (część elektryczna i AKPiA)

Zał. nr 5/1 – Projekt wykonawczy ul. Witolda Segment C (część technologiczna)

Zał. nr 5/2 – Projekt wykonawczy ul. Witolda Segment C (część elektryczna i AKPiA)

Zał. nr 6/1 – Projekt wykonawczy ul. Paderewskiego 4a i 4b (część technologiczna)

Zał. nr 6/2 – Projekt wykonawczy ul. Paderewskiego 4a i 4b (część elektryczna i AKPiA)

Zał. nr 7 – Wymagania techniczne dla urządzeń montowanych w węzłach cieplnych

Zał. nr 8 – Wykaz dostaw

Zał. nr 9.1 – Wykaz wszystkich urządzeń wchodzących w skład węzłów cieplnych (dla Części 1)

Zał. nr 9.2 – Wykaz wszystkich urządzeń wchodzących w skład węzła cieplnego (dla Części 2). 

 Informacja z otwarcia ofert

© 2021 MPEC-Rzeszów Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone                                             Deklaracja dostępności