• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • Certyfikat wiarygodna firma
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

"Projekt, dostawa oraz montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych” wraz z ich uruchomieniem i przekazaniem do eksploatacji, dla 7 budynków MPEC-Rzeszów Sp. z o.o. w Rzeszowie , spr nr KZP-1/253/TTZ/54/19

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania pn.:

"Projekt, dostawa oraz montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych” wraz z ich uruchomieniem i przekazaniem do eksploatacji, dla 7 budynków MPEC-Rzeszów Sp. z o.o.P

 

realizowanego w ramach projektu pn. " Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – Etap III (MZBM Sp. z o. o. + MPEC Sp. z o. o. + MPGK Sp. z o. o.)", numer umowy: RPPK.03.04.00-18-0003/18-00, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: Czysta Energia, Działanie: Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

spr nr KZP-1/253/TTZ/54/19

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zał. nr 1 – Program funkcjonalno-użytkowy

Zał. nr 2 – Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 3 – Formularz „Oferta”

Zał. nr 4 – „Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu”

Zał. nr 5 – „Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia”

Zał. nr 6 – Formularz „Wykaz robót”

Zał. nr 7 – Formularz „Wykaz usług”

Zał. nr 8 – Formularz „Wykaz osób”

 

Zmiana treści SIWZ z dn. 11.10.

 

Zmiana treści SIWZ z dn. 14.10.

Odpowiedzi na pytania z dn. 14.10.

 

Zmiana treści SIWZ z dn. 15.10.

Odpowiedź na pytanie z dn. 15.10.

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Baner przekieowujący na strone ciepła systemowego gdzie sie znajdują bajki o czerwonym kapturku