• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • Certyfikat wiarygodna firma
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Sukcesywna dostawa zasobników ciepła oraz naczyń przeponowych pod potrzeby węzłów cieplnych”, z podziałem na dwie Części, spr nr KZP-1/253/TTZ/62/19

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetagowego pn.:

"Sukcesywna dostawa zasobników ciepła oraz naczyń przeponowych pod potrzeby węzłów cieplnych”, z podziałem na dwie Części:

Część 1: Dostawa zasobników ciepła,
Część 2: Dostawa naczyń przeponowych,

spr nr KZP-1/253/TTZ/62/19

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz „Oferta” dla Części 1

Załącznik nr 2 – Formularz „Oferta” dla Części 2

Załącznik nr 3 – „Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu”

Załącznik nr 4 – „Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia”

Załącznik nr 5 – Wymagania techniczne dla zasobników ciepłej wody użytkowej

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Protokół z negocjacji

Baner przekieowujący na strone ciepła systemowego gdzie sie znajdują bajki o czerwonym kapturku