• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • Certyfikat wiarygodna firma
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

"Dostawa drzew i krzewów wraz z wykonaniem nasadzeń", spr nr KZP-1/253/TTZ/26/19/UE

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania pn.:

Dostawa drzew i krzewów wraz z wykonaniem nasadzeń

dla Zadania pn.: Przebudowa sieci ciepłowniczej 2xDn300 od komory L-13 przy Al. Piłsudskiego do komory L-8 w rejonie ul. Jabłońskiego w Rzeszowie”, realizowanego w ramach projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczych ETAP 2” (POIS.01.05.00-00-0009/16-00), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie Emisyjności Gospodarki, Działania 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu,

Znak sprawy: KZP-1/253/TTZ/26/19/UE

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz „Oferta”

Załącznik nr 2 – „Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu”

Załącznik nr 3 – „Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia”

 

Modyfikacja treści SIWZ z dn. 16.10.

Załącznik nr 1 – Formularz „Oferta” zmodyfikowany

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Baner przekieowujący na strone ciepła systemowego gdzie sie znajdują bajki o czerwonym kapturku