• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • Certyfikat wiarygodna firma
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego pn. "Sukcesywna dostawa pomp pod potrzeby węzłów cieplnych", znak sprawy: KZP-1/253/TTZ/64/19

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego pn. "Sukcesywna dostawa pomp pod potrzeby węzłów cieplnych", znak sprawy: KZP-1/253/TTZ/64/19:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie

Zał. nr 1 - Formularz "Oferta"

Zał. nr 2 - Oświadczenie dot. warunków udziału w postępowaniu

Zał. nr 3 - Oświadczenie dot. braku podstaw do wykluczenia

Zał. nr 4 - Wymagania Techniczne dla pomp elektronicznych

Informacja z otwarcia ofert (28.10.2019) + oświadczenie dot. grupy kapit.

Protokół z negocjacji

Baner przekieowujący na strone ciepła systemowego gdzie sie znajdują bajki o czerwonym kapturku