• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • Certyfikat wiarygodna firma
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

„Dostawa, montaż i uruchomienie węzłów cieplnych” znak sprawy: KZP-1/253/TTZ/27/19/UE

Ogłoszenie o wszczęciu post. pn. „Dostawa, montaż i uruchomienie węzłów cieplnych”  znak sprawy: KZP-1/253/TTZ/27/19/UE

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zał. nr 1 – Formularz „Oferta”,

Zał. nr 2 – „Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia”,

Zał. nr 3 – „Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu”,

Zał. nr 4/1 – Projekt wykonawczy Bł. Karoliny bud. D (część technologiczna),

Zał. nr 4/2 – Projekt wykonawczy Bł. Karoliny bud. D (część elektryczna i AKPiA),

Zał. nr 5/1 – Projekt wykonawczy Bł. Karoliny bud. E (część technologiczna),

Zał. nr 5/2 – Projekt wykonawczy Bł. Karoliny bud. E (część elektryczna i AKPiA),

Zał. nr 6 – Wymagania techniczne dla urządzeń montowanych w węzłach cieplnych,

Zał. nr 7 – Wykaz dostaw.

Zał. nr 8 – Wykaz wszystkich urządzeń wchodzących w skład węzłów cieplnych.

Zał. nr 9 – Wytyczne techniczno-eksploatacyjne węzłów cieplnych indywosualnych w systemie ciepłowniczym Rzeszowa.

Zmiana treści SIWZ i Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia

Odpowiedzi na pytania

Zmiana treści SIWZ

Zmiana Załącznika nr 4/1 – Projekt wykonawczy Bł. Karoliny bud. D (część technologiczna)

Zmiana Załącznika 5/1 – Projekt wykonawczy Bł. Karoliny bud. E (część technologiczna

Załącznik nr 8 – Wykaz wszystkich urządzeń wchodzących w skład węzłów cieplnych – zmodyfikowany

Informacja z otwarcia ofert

Baner przekieowujący na strone ciepła systemowego gdzie sie znajdują bajki o czerwonym kapturku