• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • Certyfikat wiarygodna firma
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

"Sukcesywna dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej", spr nr KZP-1/253/TM/1/19

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego pn.:

"Sukcesywna dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej"

spr nr KZP-1/253/TM/1/19

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz „Oferta”

Załącznik nr 3 – „Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu”

Załącznik nr 4 – „Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia”

Załącznik nr 5 – Wykaz wykonanych dostaw

 

Informacja z otwarcia ofert

© 2021 MPEC-Rzeszów Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone                                             Deklaracja dostępności