• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • Certyfikat wiarygodna firma
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

„Sukcesywna dostawa materiałów stalowych chromoniklowych pod potrzeby węzłów cieplnych” znak sprawy: KZP-1/253/TTZ/6/20

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania pn „Sukcesywna dostawa materiałów stalowych chromoniklowych pod potrzeby węzłów cieplnych” znak sprawy: KZP-1/253/TTZ/6/20

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz „Oferta”,

Załącznik nr 2 – „Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu”,

Załącznik nr 3 – „Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia”

Modyfikacja treści SIWZ

Załącznik nr 1 – Formularz „Oferta” – zmodyfikowany

 

Modyfikacja treści SIWZ i Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia z dn. 29.01

Załącznik nr 1 – Formularz „Oferta” – zmodyfikowany II

Informacja z otwarcia ofert

 

Baner przekieowujący na strone ciepła systemowego gdzie sie znajdują bajki o czerwonym kapturku