• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • Certyfikat wiarygodna firma
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego pn. "Dostawa rur stalowych czarnych ochronnych ze szwem wzdłużnym w izolacji 3LPP", znak sprawy: KZP-1/253/TTZ/26/20

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego pn. "Dostawa rur stalowych czarnych ochronnych ze szwem wzdłużnym w izolacji 3LPP", znak sprawy: KZP-1/253/TTZ/26/20:

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zał. nr 1 - Formularz "Oferta"

Zał. nr 2 - Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu

Zał. nr 3 - Oświadczenie dot. braku podstaw do wykluczenia

Informacja z otwarcia ofert z 14.05.2020

Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Protokół z negocjacji cenowych w dn. 29 maja 2020

© 2021 MPEC-Rzeszów Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone                                             Deklaracja dostępności