• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • Certyfikat wiarygodna firma
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego pn. "Sukcesywna dostawa urządzeń automatycznej regulacji AKPiA pod potrzeby węzłów cieplnych" z podziałem na cztery Części, znak sprawy: KZP-1/252/TTZ/19/20/UE

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego pn. "Sukcesywna dostawa urządzeń automatycznej regulacji AKPiA pod potrzeby węzłów cieplnych" z podziałem na cztery Części

znak sprawy: KZP-1/252/TTZ/19/20/UE,

realizowanego w ramach projektu pn.: "Likwidacja węzłów grupowych na terenie miasta Rzeszowa" (POIS.01.05.00-00-00-0001/19-00), współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.  

Ogłoszenie 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zał. nr 1 - Formularz "Oferta" - Część 1

Zał. nr 2 - Formularz "Oferta" - Część 2

Zał. nr 3 - Formularz "Oferta" - Część 3

Zał. nr 4 - Formularz "Oferta" - Część 4

Zał. nr 5 - Wzór formularza JEDZ

Zał. nr 6 - Wymagania techniczne

Klucz publiczny

Odpowiedź na pytania z 12.10.2020

Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia z 23.10.2020

Modyfikacja SIWZ z 23.10.2020

Zał. nr 1 - Formularz "Oferta" - Część 1 - ZMODYFIKOWANY

Zał. nr 2 - Formularz "Oferta" - Część 2 - ZMODYFIKOWANY

Zał. nr 3 - Formularz "Oferta" - Część 3 - ZMODYFIKOWANY

Zał. nr 4 - Formularz "Oferta" - Część 4 - ZMODYFIKOWANY

Baner przekieowujący na strone ciepła systemowego gdzie sie znajdują bajki o czerwonym kapturku