• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • Certyfikat wiarygodna firma
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

„Dostawa baterii oraz pakietów baterii do modułów radiowych i koncentratorów pracujących w Systemie IMR firmy AIUT wykorzystywanym w MPEC-Rzeszów Sp. z o.o.” znak sprawy:KZP-1/253/TEE/3/20

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania pn. „Dostawa baterii oraz pakietów baterii  do modułów radiowych  i koncentratorów pracujących w Systemie IMR  firmy AIUT wykorzystywanym w MPEC-Rzeszów Sp. z o.o.” znak sprawy:KZP-1/253/TEE/3/20

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz „Oferta”,

Załącznik nr 2 – „Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu”,

Załącznik nr 3 – „Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia”

 

Informacja z otwarcia ofert

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Baner przekieowujący na strone ciepła systemowego gdzie sie znajdują bajki o czerwonym kapturku