• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • Certyfikat wiarygodna firma
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego pn. "Dostawa węzłów cieplnych kompaktowych do zabudowy naściennej w obudowie", znak sprawy: KZP-1/252/TTZ/18/20/UE

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego pn. "Dostawa węzłów cieplnych kompaktowych do zabudowy naściennej w obudowie"

znak sprawy: KZP-1/252/TTZ/18/20/UE,

realizowanego w ramach projektu pn.: "Likwidacja węzłów grupowych na terenie miasta Rzeszowa" (POIS.01.05.00-00-00-0001/19-00), współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.  

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zał. nr 1 - Formularz "Oferta"

Zał. nr 2 - Warunki jakie powinien spełniać jednofunkcyjny węzeł cieplny c.o. do zabudowy naściennej w obudowie

Zał. nr 3 - Schemat technologiczno-montażowy węzła cieplnego jednofunkcyjnego

Zał. nr 4 - Wzór formularza JEDZ

Klucz publiczny

Baner przekieowujący na strone ciepła systemowego gdzie sie znajdują bajki o czerwonym kapturku