• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • Certyfikat wiarygodna firma
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego pn. "Sukcesywna dostawa pomp pod potrzeby węzłów cieplnych", znak sprawy: KZP-1/253/TTZ/34/20/UE

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego pn. "Sukcesywna dostawa pomp pod potrzeby węzłów cieplnych",

znak sprawy: KZP-1/253/TTZ/34/20/UE,

realizowanego w ramach projektu pn.: "Likwidacja węzłów grupowych na terenie miasta Rzeszowa" (POIS.01.05.00-00-00-0001/19-00), współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.  

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zał. nr 1 - Formularz "Oferta"

Zał. nr 2 - Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu

Zał. nr 3 - Oświadczenie dot. braku podstaw do wykluczenia

Zał. nr 4 - Wymagania techniczne dla pomp elektroniczych bezdławnicowych

Zał. nr 5 - Instrukcja szyfrowania pliku w przypadku składania oferty drogą elektroniczną na adres e-mail

Odpowiedź na pytanie z dn. 16.10.2020

Informacja z otwarcia ofert w dn. 21.10.2020

Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Baner przekieowujący na strone ciepła systemowego gdzie sie znajdują bajki o czerwonym kapturku