• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • Certyfikat wiarygodna firma
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

„Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji oraz świadczenie usług odbioru i rozliczania energii elektrycznej wprowadzanej do sieci OSD z mikroinstalacji dla obiektów MPEC-Rzeszów Sp. z o.o.”

Ogłoszenie o wszczęciu post. pn. „Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji oraz świadczenie usług odbioru i rozliczania energii elektrycznej wprowadzanej do sieci OSD z mikroinstalacji dla obiektów MPEC-Rzeszów Sp. z o.o.” znak sprawy: KZP-1/253/TEE/1/20

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Tabela nr 1, 2, 3, i 4.

Załącznik nr 2 – Formularz „Oferta”

Załącznik nr 3 – „Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu”,

Załącznik nr 4 – „Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania”.

Odpowiedzi na pytania

 

Zmiana treści SIWZ z dn. 10.11.

 

Zmiana treści SIWZ i Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia z dn. 12.11.2020 r.

Ogłoszenie – zmodyfikowane

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia- zmodyfikowana

Załącznik nr 2.1 – Formularz „Oferta” – dot. Części 1,

Załącznik nr 2.2 – Formularz „Oferta” – dot. Części 2,

Załącznik nr 3 – „Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu”,

Załącznik nr 4 – „Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania”,

Załącznik nr 5 – Dane szczegółowe obiektów z mikroinstalacjami fotowoltaicznymi.

 

Odpowiedzi na pytania z dn. 24.11.2020 r.

Zmiana treści SIWZ z dn. 24.11.2020 r.

 

 

Baner przekieowujący na strone ciepła systemowego gdzie sie znajdują bajki o czerwonym kapturku