• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • WZOROWA FIRMA
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

"Dostawa węzłów cieplnych kompaktowych do zabudowy naściennej w obudowie", znak sprawy: KZP-1/252/TTZ/25/20/UE

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania pn.:

"Dostawa węzłów cieplnych kompaktowych do zabudowy naściennej w obudowie",

”, realizowana w ramach Projektu pn.
„Likwidacja węzłów grupowych na terenie miasta Rzeszowa" (POIS.01.05.00-00-0001/19) przewidzianego współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

znak sprawy: KZP-1/252/TTZ/25/20/UE

Ogłoszenie 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz „Oferta”

Załącznik nr 2 – Warunki jakie powinien spełniać jednofunkcyjny węzeł cieplny c.o. do zabudowy naściennej w obudowie

Załącznik nr 3 – Schemat technologiczno-montażowy węzła cieplnego jednofunkcyjnego

Załącznik nr 4 – Wzór formularza JEDZ

Klucz publiczny

 

Odpowiedzi na pytania + Zmiana SIWZ z dn. 11.12. 

Informacja z otwarcia ofert w dn. 28.12.2020

© 2021 MPEC-Rzeszów Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone                                             Deklaracja dostępności