• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • Certyfikat wiarygodna firma
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Dostawa węzłów cieplnych kompaktowych do zabudowy naściennej w obudowie", znak sprawy: KZP-1/252/TTZ/32/20/UE

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania pn.:

"Dostawa węzłów cieplnych kompaktowych do zabudowy naściennej w obudowie",

, realizowana w ramach Projektu pn.
„Likwidacja węzłów grupowych na terenie miasta Rzeszowa" (POIS.01.05.00-00-0001/19) przewidzianego współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

znak sprawy: KZP-1/252/TTZ/32/20/UE

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz „Oferta”

Załącznik nr 2 – Warunki jakie powinien spełniać jednofunkcyjny węzeł cieplny c.o. do zabudowy naściennej w obudowie

Załącznik nr 3 – Schemat technologiczno-montażowy węzła cieplnego jednofunkcyjnego

Załącznik nr 4 – Wzór formularza JEDZ

 

Baner przekieowujący na strone ciepła systemowego gdzie sie znajdują bajki o czerwonym kapturku