• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • Certyfikat wiarygodna firma
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

"Dostawa, montaż i uruchomienie węzłów cieplnych kompaktowych dla budynków przy ul. Rynek 9 i Witolda w Rzeszowie", spr nr KZP-1/252/TTZ/34/20/UE

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania pn.:

Dostawa, montaż i uruchomienie węzłów cieplnych kompaktowych dla budynków przy ul. Rynek 9 i Witolda w Rzeszowie”,

dla Zadania realizowanego w ramach Projektu pn.:
„Budowa nowych sieci, przyłączy i węzłów do nowych obiektów” (POIS.01.06.02-00-0018/16-00, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie: 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji.

spr nr KZP-1/252/TTZ/34/20/UE

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Wzór formularz „Oferta”

Załącznik nr 2/1 – Projekt techniczny węzła cieplnego - węzeł Rynek 9

Załącznik nr 2/2 – Projekt techniczny węzła cieplnego - instalacje elektryczne i AKPiA - węzeł Rynek 9

Załącznik nr 2/3 – Projekt techniczny węzła cieplnego - węzeł Witolda

Załącznik nr 2/4 – Projekt techniczny węzła cieplnego - instalacje elektryczne i AKPiA - węzeł Witolda

Załącznik nr 3 – Wzór formularza JEDZ

Załącznik nr 4 – Wzór formularza Wykazu dostaw

Załącznik nr 5 – Wymagania Techniczne jakie powinny spełniać urządzenia montowane w węzłach cieplnych MPEC – Rzeszów Sp. z o.o.

Załącznik nr 6 – Wytyczne Techniczno – Eksploatacyjne węzłów cieplnych indywidualnych w systemie ciepłowniczym Rzeszowa

Baner przekieowujący na strone ciepła systemowego gdzie sie znajdują bajki o czerwonym kapturku