• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • Certyfikat wiarygodna firma
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania pn.: "Sukcesywna dostawa pomp pod potrzeby węzłów cieplnych”, spr nr KZP-1/253/TTZ/9/21/UE

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania pn.:

"Sukcesywna dostawa pomp pod potrzeby węzłów cieplnych”, realizowanego w ramach: 

A). projektu pn.: „Budowa nowych sieci, przyłączy i węzłów do nowych obiektów” (POIS.01.06.02-00-0018/16-00, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie: 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji.

B). działalności bieżącej MPEC – Rzeszów Sp. z o.o.

spr nr KZP-1/253/TTZ/9/21/UE

Ogłoszenie 

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Zał. nr 1 - Formularz "Oferta"

Zał. nr 2 - Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału

Zał. nr 3 - Oświadczenie dot. podstaw do wykluczenia

Zał. nr 4 - Wymagania techniczne

Zał. nr 5 - Instrukcja szyfrowania pliku

Informacja z otwarcia ofert z 23.02.2021

Baner przekieowujący na strone ciepła systemowego gdzie sie znajdują bajki o czerwonym kapturku