Dostawa stacji zmiękczania wody - KZP-1/253/TTZ/30/21/UE

  • Drukuj

Ogłoszenie o wszczęciu postepowania pn:

Dostawa stacji zmiękczania wody i węży przyłączeniowych

Znak sprawy: KZP-1/253/TTZ/30/21/UE

 

ZAPROSZENIE

Załącznik nr 1 - Formularz OFERTA - Część 1 - Dostawa stacji zmiękczania wody

Załącznik nr 1A - Warunki jakie powinny spełniać stacje zmiękczania wody

Załącznik nr 2 - Formularz OFERTA - Część 2 - Dostawa węży przyłączeniowych

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu wymagań

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 - Istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 6 - Instrukcja szyfrowania pliku

 Informacja z otwarcia ofert