„Dostawa zasobników ciepła oraz naczyń przeponowych pod potrzeby węzłów cieplnych” znak sprawy: KZP-1/252/TTZ/19/21/UE

  • Drukuj

Ogłoszenie o wyborze oferty w post. pn. „Dostawa zasobników ciepła oraz naczyń przeponowych pod potrzeby węzłów cieplnych” znak sprawy: KZP-1/252/TTZ/19/21/UE

Ogłoszenie o wyborze