• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • WZOROWA FIRMA
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

„Dostawa urządzeń automatycznej regulacji AKPiA pod potrzeby węzłów cieplnych”, z podziałem na cztery Części, spr nr KZP-1/252/TTZ/32/21/UE

Ogłoszenie o wszczęciu przetargu pn.:

Dostawa urządzeń automatycznej regulacji AKPiA pod potrzeby węzłów cieplnych”,

z podziałem na cztery Części:

Część 1: Regulatory różnicy ciśnień 
Część 2: Elektroniczne regulatory temperatury 
Część 3: Termostaty 
Część 4: Pozostałe urządzenia AKPiA, realizowanego w ramach: Projektu pn.: „Budowa nowych sieci, przyłączy i węzłów do nowych obiektów” (POIS.01.06.02-00-0018/16-00), przewidzianego do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie: 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji, spr nr KZP-1/252/TTZ/32/21/UE
 

© 2021 MPEC-Rzeszów Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone                                             Deklaracja dostępności