• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • WZOROWA FIRMA
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

"Dostawa materiałów preizolowanych dla wykonania podziemnych sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych" z podziałem na cztery Zadania, spr nr KZP-1/252/TTZ/33/21/UE

Ogłoszenie o wszczęciu przetargu pn.;

"Dostawa materiałów preizolowanych dla wykonania podziemnych sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych" z podziałem na cztery Zadania

realizowana w ramach:
1. Projektu pn.: „Budowa nowych sieci, przyłączy i węzłów do nowych obiektów” (POIS.01.06.02-00-0018/16-00), przewidzianego do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie: 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji 

2. Projektu pn. „Likwidacja węzłów grupowych na terenie miasta Rzeszowa" (POIS.01.05.00-00-0001/19), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie: 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu 

spr nr KZP-1/252/TTZ/33/21/UE

Ogłoszenie

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Zał. nr 1 – Formularz „Oferta”

Zał. nr 2 – Formularz cenowy

Zał. nr 3 – Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadać materiały na wykonanie podziemnych sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych w systemie ciepłowniczym w Rzeszowie

Zał. nr 4 – Wzór formularza JEDZ

 

Zmiana SWZ z dn. 18.01.

Odpowiedź na pytania z 19 stycznia 2022

© 2021 MPEC-Rzeszów Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone                                             Deklaracja dostępności