• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • WZOROWA FIRMA
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego pn. "Dostawa materiałów preizolowanych" z podziałem na 4 Części, KZP-1/253/TTZ/69/22

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego pn. "Dostawa materiałów preizolowanych dla wykonania podziemnych sieci sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych dla przesyłu wody gorącej o parametrach obliczeniowych: temperatura - 135/70oC i maksymalne ciśnienie robocze - 1,6 MPa" z podziałem na 4 Zadania, znak sprawy: KZP-1/253/TTZ/69/22: 

Ogłoszenie

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Zał. nr 1 – Formularz Oferta”

Zał. nr 2 – Formularz cenowy

Zał. nr 3 – Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu

Zał. nr 4 – Oświadczenie dot. braku podstaw do wykluczenia

Zał. nr 5 – Warunki Techniczne 

Zał. nr 6 – Instrukcja szyfrowania pliku

Informacja z otwarcia ofert w dn. 20 czerwca 2022

© 2021 MPEC-Rzeszów Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone                                             Deklaracja dostępności