• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • Certyfikat wiarygodna firma
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

"Dostawa zasobników ciepła oraz naczyń przeponowych pod potrzeby węzłów cieplnych", znak sprawy: KZP-253/TT/61/18/UE

"Dostawa zasobników ciepła oraz naczyń przeponowych pod potrzeby węzłów cieplnych", znak sprawy: KZP-253/TT/61/18/UE

Przedmiot niniejszego postępowania realizowany jest w ramach

1. Projektu pn. „Budowa nowych sieci, przyłączy i węzłów do nowych obiektów” (POIS.01.06.02-00-0018/16-00) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie: 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji (zwanej dalej „działalność POIiŚ”).
2.   Działalności bieżącej MPEC – Rzeszów Sp. z o.o. (zwanej dalej „działalność bieżąca”)

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1, "Oferta" Część 1 - Dostawa zasobników ciepła

Załącznik nr 2, "Oferta" Część 2 - Dostawa naczyń przeponowych

Załącznik nr 3 – „Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu”,

Załącznik nr 4 – „Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia”,

Załącznik nr 5 – Wymagania techniczne dla zasobników ciepłej wody użytkowej.

Informacja z otwarcia ofert

 

Baner przekieowujący na strone ciepła systemowego gdzie sie znajdują bajki o czerwonym kapturku