• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • Certyfikat wiarygodna firma
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

"Dostawa wymienników ciepła” z podziałem na dwie części, spr nr KZP-1/253/TT/59/18/UE

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania pn.:

"Dostawa wymienników ciepła” z podziałem na dwie części,

Cześć 1: Wymienniki płaszczowo-rurowe typu JAD, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ,
Cześć 2: Wymienniki płytowe lutowane, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ,

dla zadania realizowanego w ramach Projektu pn. „Budowa nowych sieci, przyłączy i węzłów do nowych obiektów” (POIS.01.06.02-00-0018/16-00), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie: 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji.

spr nr KZP-1/253/TT/59/18/UE

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 – Formularz „Oferta” - Część 1

Załącznik nr 2 – Formularz „Oferta” - Część 2

Załącznik nr 3 – „Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu”

Załącznik nr 4 – „Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia”

Załącznik nr 5 – Wytyczne do doboru płytowych lutownych wymienników ciepła

Załącznik nr 6 – Wymagania techniczne dla wymienników ciepła typu jad z prefabrykowaną izolacją termiczną

Informacja z otwarcia ofert

Baner przekieowujący na strone ciepła systemowego gdzie sie znajdują bajki o czerwonym kapturku