• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • Certyfikat wiarygodna firma
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

„Dostawa zaworów pod potrzeby węzłów cieplnych” z podziałem na dwie Części, spr nr KZP-1/253/TT/60/18/UE

Ogłoszenie o wszczęciu postepowania pn.:

Dostawa zaworów pod potrzeby węzłów cieplnych

z podziałem na dwie Części, dla Zadań realizowanych w ramach Projektów pn.:
- „Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmianę sposobu zasilania w ciepło polegającą na likwidacji grupowych węzłów cieplnych i zamianie ich na indywidualne węzły cieplne wraz z budową nowych przyłączy cieplnych” (POIS.01.05.00-00-0016/16-00) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działania: 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.
- „Budowa nowych sieci, przyłączy i węzłów do nowych obiektów” (POIS.01.06.02-00-0018/16-00) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działania: 1.6. Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe Poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji,

spr nr KZP-1/253/TT/60/18/UE

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Formularz „Oferta” – Część 1

Załącznik nr 2 - Formularz „Oferta” – Część 2

Załącznik nr 3 - Wymagania techniczne dla zaworów kulowych kołnierzowych i zaworów kulowych z końcówkami do wspawania

Załącznik nr 4 - Wymagania techniczne dla zaworów kulowych kulowych z gwintem wewnętrznym (mufowych)

Załącznik nr 5 - „Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu”

Załącznik nr 6 - „Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia”

Modyfikacja treści SIWZ

"Załącznik nr 1 - Formularz „Oferta” – Część 1 – zmodyfikowany”

„Załącznik nr 2 - Formularz „Oferta” – Część 2 – zmodyfikowany”

Informacja z otwarcia ofert

Baner przekieowujący na strone ciepła systemowego gdzie sie znajdują bajki o czerwonym kapturku