• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • Certyfikat wiarygodna firma
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

„Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego” znak sprawy: KZP-1/253/TP/1/18

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego na: „Kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego” znak sprawy: KZP-1/253/TP/1/18 

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz „Oferta”,

Załącznik nr 2 – „Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu”,

Załącznik nr 3 – „Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia”.

Odpowiedzi na pytania

Zmiana treści SIWZ

 Odpowiedź na pytanie

Zmiana treści SIWZ II

Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia

 

Informacja z otwarcia ofert

Baner przekieowujący na strone ciepła systemowego gdzie sie znajdują bajki o czerwonym kapturku