• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • Certyfikat wiarygodna firma
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

„Sukcesywna dostawa gazów technicznych i gazu propan-butan”,znak sprawy: KZP-1/253/TTZ/1/19/UE

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na: 

„Sukcesywną dostawę gazów technicznych i gazu propan-butan” znak sprawy: KZP-1/253/TTZ/1/19/UE, dla zadań realizowanych w ramach Projektów pn.

-Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczych ETAP1(POIS.01.05.00-00-0008/16-00)

-Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczych ETAP2 (POIS.01.05.00-00-0009/16-00)

- „Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmianę sposobu zasilania w ciepło polegającą na likwidacji grupowych węzłów cieplnych i zamianie ich na indywidualne węzły cieplne wraz z budową nowych przyłączy cieplnych” (POIS.01.05.00-00-0016/16-00)

współfinansowanych ześrodkówUnii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastrukturai Środowiskna lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenieemisyjności gospodarki, Działanie:1.5.Efektywnadystrybucja ciepła i chłodu.

-„Budowa nowych sieci, przyłączy i węzłów do nowych obiektów”(POIS.01.06.02-00-0018/16-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie
emisyjności gospodarki, Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji
ciepłai energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie: 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji.

 Ogłoszenie

SIWZ 

Załącznik nr 1 – Formularz „Oferta”,

Załącznik nr 2 – „Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu”,

Załącznik nr 3 – „Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia”,

Informacja z otwarcia ofert

Baner przekieowujący na strone ciepła systemowego gdzie sie znajdują bajki o czerwonym kapturku