• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • Certyfikat wiarygodna firma
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania pn.: Dostawa materiałów preizolowanych dla wykonania podziemnych sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych dla przesyłu wody gorącej /.../ z podziałem na trzy Zadania, znak sprawy: KZP-1/252/TTZ/2/19/UE

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania pn.: Dostawa materiałów preizolowanych dla wykonania podziemnych sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych dla przesyłu wody gorącej o parametrach obliczeniowych: temperatura - 135/70oC i maksymalne ciśnienie robocze - 1,6 MPa, z podziałem na trzy Zadania, znak sprawy: KZP-1/252/TTZ/2/19/UE

1. Ogłoszenie

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Załącznik nr 1 – Formularz „Oferta”

4. Załącznik nr 2 – Formularz cenowy

5. Załącznik nr 3 – Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadać materiały na wykonanie podziemnych sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych w systemie ciepłowniczym w Rzeszowie

6. Załącznik nr 4 – Wzór wykazu wykonanych dostaw

7. Załącznik nr 5 – Wzór formularza JEDZ

8. Klucz publiczny

9. Załącznik nr 1 – Formularz „Oferta” – zmodyfikowany

10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

11. Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Baner przekieowujący na strone ciepła systemowego gdzie sie znajdują bajki o czerwonym kapturku