• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • Certyfikat wiarygodna firma
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

"Dostawa materiałów preizolowanych dla wykonania podziemnych sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych dla przesyłu wody gorącej (...) z podziałem na pięć części

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania pn. "Dostawa materiałów preizolowanych dla wykonania podziemnych sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych dla przesyłu wody gorącej o parametrach obliczeniowych: temperatura - 135/70'C i maksymalne ciśnienie robocze - 1,6 MPa, z podziałem na pięć Zadań", znak: KZP-1/252/TTZ/1/19:

Klucz publiczny

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Formularz "Oferta"

Załącznik nr 2 - Formularz Cenowy

Załącznik nr 3 - Warunki Techniczne

Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych dostaw

Załącznik nr 5 - JEDZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Modyfikacja treści SIWZ z dn. 06.02.2019

Modyfikacja treści SIWZ z dn. 14.02.2019

Modyfikacja treści SIWZ z dn. 19.02.2019

Informacja z otwarcia ofert

Baner przekieowujący na strone ciepła systemowego gdzie sie znajdują bajki o czerwonym kapturku