• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • Certyfikat wiarygodna firma
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

"Sukcesywna dostawa zasobników ciepła oraz naczyń przeponowych pod potrzeby węzłów cieplnych" z podziałem na dwie Części, znak: KZP-1/253/TTZ/1/19

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania pn.: "Sukcesywna dostawa zasobników ciepła oraz naczyń przeponowych pod potrzeby węzłów cieplnych" z podziałem na dwie Części, znak: KZP-1/253/TTZ/1/19:

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Formularz "Oferta" dla Części 1

Załącznik nr 2 - Formularz "Oferta" dla Części 2

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 - Wymagania techniczne dla zasobników ciepłej wody użytkowej

Modyfikacja SIWZ z dn. 27.03.2019

Załącznik nr 5 - Wymagania techniczne... - zmodyfikowany

Modyfikacja SIWZ z dn. 28.03.2019

Załącznik nr 5 - Wymagania techniczne... - zmodyfikowany nr 2

Odpowiedź na pytanie

Informacja z otwarcia ofert

Protokół z negocjacji cenowych w dn. 19.04.2019

Baner przekieowujący na strone ciepła systemowego gdzie sie znajdują bajki o czerwonym kapturku