„Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji oraz świadczenie usług odbioru i rozliczania energii elektrycznej wprowadzanej do sieci OSD z mikroinstalacji dla obiektów MPEC-Rzeszów Sp. z o.o.”

  • Drukuj

Ogłoszenie o unieważnieniu post. pn. 

Część I: „Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów MPEC-Rzeszów Sp. z o.o.”

Część II: „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do obiektów z mikroinstalacjami”.

Unieważnienie postępowania