Sukcesywna dostawa wymienników ciepła - KZP-1/253/TTZ/29/21/UE

  • Drukuj

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania pn.:

„Sukcesywna dostawa wymienników ciepła” 
z podziałem na dwie części

 znak sprawy:  KZP-1/253/TTZ/28/21/UE

 

OGŁOSZENIE o rozstrzygnięciu postępowania