• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • Certyfikat wiarygodna firma
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Ogłoszenie o wyborze najkorzystnieszej oferty w postępowaniu przetargowym pn.: "Sukcesywna dostawa urządzeń automatycznej regulacji AKPiA pod potrzeby węzłów cieplnych" z podziałem na cztery Części, znak sprawy: KZP-1/252/TTZ/18/21/UE

Ogłoszenie o wyborze najkorzystnieszej oferty w postępowaniu przetargowym pn.: "Sukcesywna dostawa urządzeń automatycznej regulacji AKPiA pod potrzeby węzłów cieplnych" z podziałem na cztery Części, znak sprawy: KZP-1/252/TTZ/18/21/UE

Przedmiot niniejszego postępowania realizowany jest w ramach:

  1. Działalności bieżącej (TABELA A w Częściach nr 1, 2, 3 i 4),
  2. Działalności POIiŚ (TABELA B w Częściach nr 1, 2, 3 i 4) dla Projektu pn. „Budowa nowych sieci, przyłączy i węzłów do nowych obiektów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie: 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji.

Ogłoszenie o wyborze z 3 września 2021 r. 

© 2021 MPEC-Rzeszów Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone                                             Deklaracja dostępności