Dostawa materiałów izolacyjnych - KZP-1/253/TTZ/25/20/UE

  • Drukuj

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego pn.:

"Dostawa materiałów izolacyjnych",
znak sprawy - KZP-1/253/TTZ/25/20/UE

 

OGŁOSZENIE o rozstrzygnięciu postępowania