• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • Certyfikat wiarygodna firma
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

„Dostawa zasobników ciepła oraz naczyń przeponowych pod potrzeby węzłów cieplnych” z podziałem na dwie Części: sprawa nr: KZP-1/253/TT/54/18/UE

Ogłoszenie o wyborze oferty na „Dostawa zasobników ciepła oraz naczyń przeponowych pod potrzeby węzłów cieplnych” z podziałem na dwie Części: sprawa nr: KZP-1/253/TT/54/18/UE  

    Przedmiot niniejszego postępowania realizowany jest w ramach

  1. Projektu pn. „Budowa nowych sieci, przyłączy i węzłów do nowych obiektów” (POIS.01.06.02-00-0018/16-00) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie: 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji (zwanej dalej „działalność POIiŚ”).

  2. Działalności bieżącej MPEC – Rzeszów Sp. z o.o. (zwanej dalej „działalność bieżąca”).

Ogłoszenie o wyborze

Baner przekieowujący na strone ciepła systemowego gdzie sie znajdują bajki o czerwonym kapturku