• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • Certyfikat wiarygodna firma
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

„Likwidacja wymiennikowni grupowej G-3 wraz z budową przyłączy do istniejących budynków w rejonie ul. Podwisłocze" - Etap I, znak sprawy: KZP-1/252/TTZ/3/20/UE

Ogłoszenie o wszczęciu przetargu pn.:

Likwidacja wymiennikowni grupowej G-3 wraz z budową przyłączy do istniejących budynków w rejonie ul. Podwisłocze” – Etap I, realizowanego w ramach projektu pn. „Likwidacja węzłów grupowych na terenie miasta Rzeszowa", przewidzianego do współfinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu

znak sprawy: KZP-1/252/TTZ/3/20/UE

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zał. nr 1– Program funkcjonalno-użytkowy

Zał. nr 2 – Koncepcja budowy sieci i przyłączy cieplnych

Zał. nr 3 – Wzór formularza „Oferta”

Zał. nr 4 – Wzór formularza JEDZ

Zał. nr 5 – Wzór formularza Wykazu robót

Zał. nr 6 – Wzór formularza Wykazu usług

Zał. nr 7 – Wzór formularza Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

Klucz publiczny

Odpowiedź na pytanie z dn. 11.03.

Odpowiedzi na pytania z 17.03.2020

Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia

Modyfikacja SIWZ z 24.03.2020

Odpowiedź na pytanie z 24.03.2020

 

Informacja z otwarcia ofert

© 2021 MPEC-Rzeszów Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone                                             Deklaracja dostępności