• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • WZOROWA FIRMA
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

"Renowacja napowietrznej sieci ciepłowniczej poprzez malowanie płaszcza izolacji z blachy stalowej ocynkowanej na ciepłociągu napowietrznym wraz malowaniem stalowych konstrukcji wsporczych oraz renowacją betonowych fundamentów pod konstrukcjami stalowymi

Ogłoszenie o wszczęciu przetargu pn.:

Renowacja napowietrznej sieci ciepłowniczej poprzez malowanie płaszcza izolacji z blachy stalowej ocynkowanej na ciepłociągu napowietrznym wraz malowaniem stalowych konstrukcji wsporczych oraz renowacją betonowych fundamentów pod konstrukcjami stalowymi przy ul. Ciepłowniczej i Lubelskiej w Rzeszowie”,

z podziałem na 2 Zadania:
Zadanie 1: Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego rozdzielni ciepła przy EC Załęże oraz magistral ciepłowniczych od rozdzielni do zejścia za ul. Ciepłowniczą.
Zadanie 2: Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego kompensacji pionowych na magistrali ciepłowniczej 2xDn500mm przy ul. Lubelskiej i Jana Welca, spr nr 

KZP-1/253/TTZ/60/22

 

Ogłoszenie

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz „Oferta” – Zadanie 1

Załącznik nr 3 – Formularz „Oferta” – Zadania 2

Załącznik nr 4 – „Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu”

Załącznik nr 5 – „Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia”

Załącznik nr 6 – Wykaz robót

Załącznik nr 7 – Wykaz osób

Załącznik nr 8 – Instrukcja szyfrowania pliku w przypadku składania oferty drogą elektroniczną na adres e-mail

 

Odpowiedź na pytanie z dn. 31.05.

Odpowiedź na pytanie + zmiana SWZ z dn. 01.06,

 

Informacja z otwarcia ofert

 

© 2021 MPEC-Rzeszów Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone                                             Deklaracja dostępności