• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • WZOROWA FIRMA
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie remontu konstrukcji stalowej nośnej i podpór betonowych sieci ciepłowniczej magistralnej napowietrznej 2 x DN 700 prowadzonej nad rzeką Wisłok w rejonie ul. Ciepłowniczej w Rzeszowie z wymian

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego pn. „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie remontu konstrukcji stalowej nośnej i podpór betonowych sieci ciepłowniczej magistralnej napowietrznej 2 x DN 700 prowadzonej nad rzeką Wisłok w rejonie ul. Ciepłowniczej w Rzeszowie z wymianą izolacji termicznej na rurociągach wraz z pracami towarzyszącymi.” - znak sprawy: KZP-1/253/TTZ/23/23

Ogłoszenie

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Zał. nr 1 – Program funkcjonalno-użytkowy,

Zał. nr 1 do Programu funkcjonalno-użytkowego

Zał. nr 2 do Programu funkcjonalno-użytkowego

Zał. nr 2 – Wzór formularza „Oferta”,

Zał. nr 3 – „Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu”,

Zał. nr 4 – „Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia”,

Zał. nr 5 – Instrukcja szyfrowania pliku w przypadku składania oferty drogą elektroniczną na adres e-mail,

Zał. nr 6.1 – Wzór formularza Wykazu robót,

Zał. nr 6.2 – Wzór formularza Wykazu osób,

Zał. nr 7 – Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.

 

Odpowiedzi na pyt. + zmiana SWZ z dn. 07.08.

Zał. nr 2 – Wzór formularza „Oferta”– zmodyfikowany

 

© 2021 MPEC-Rzeszów Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone                                             Deklaracja dostępności