• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • Certyfikat wiarygodna firma
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

„Wynajem samochodów ciężarowych wraz z kierowcami”- Znak sprawy: KZP-1/253/TT/7/18/UE

„Wynajem samochodów ciężarowych wraz z kierowcami”- Znak sprawy: KZP-1/253/TT/7/18/UE

Przedmiot niniejszego postępowania realizowany jest w ramach:

1. Projektów pn.

- „Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczych ETAP 1 (P1),

- „Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczych ETAP 2 (P2),

- „Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmianę sposobu zasilania w ciepło polegającą na likwidacji grupowych węzłów cieplnych i zamianie ich na indywidualne węzły cieplne wraz z budową nowych przyłączy cieplnych” (P3),

przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie: 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu

-  „Budowa nowych sieci, przyłączy i węzłów do nowych obiektów” (P4),

przewidzianego do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji, Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe.

2. Działalności bieżącej MPEC – Rzeszów Sp. z o.o.

 

Modyfikacja SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia

Ogłoszenie 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Formularz "Oferta - Część 1"

Załącznik nr 2 - Formularz "Oferta - Część 2"

Załącznik nr 3 - Formularz "Oferta - Część 3"

Załącznik nr 4 - Formularz "Oferta - Część 4"

Załącznik nr 5 - Formularz "Oferta - Część 5"

Załącznik nr 6 - Formularz "Oferta - Część 6"

Załącznik nr 7 - "Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu"

Załącznik nr 8 - "Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia"

Informacja z otwarcia ofert

Baner przekieowujący na strone ciepła systemowego gdzie sie znajdują bajki o czerwonym kapturku