• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • Certyfikat wiarygodna firma
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Budowa przyłączy cieplnych wysokich parametrów zasilających budynki mieszkalne wielorodzinne w rejonie ul. Bł. Karoliny w Rzeszowie, spr nr KZP-1/252/TTZ/7/19/UE.

Ogłoszenie o wynikach postępowania na:

Budowę przyłączy cieplnych wysokich parametrów zasilających budynki mieszkalne wielorodzinne w rejonie ul. Bł. Karoliny w Rzeszowiez wyłączeniem odcinka od ZAW6 do ST1,

realizowana w ramach pn. „Budowa nowych sieci, przyłączy i węzłów do nowych obiektów” (POIS.01.06.02-00-0018/16-00)współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie: 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji.

znak sprawy: KZP-1/252/TTZ/7/19/UE

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Baner przekieowujący na strone ciepła systemowego gdzie sie znajdują bajki o czerwonym kapturku