• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • Certyfikat wiarygodna firma
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Wykonanie przewiertu sterowanego pod potokiem Młynówka wraz dostawą materiałów dla sieci ciepłowniczej w Rzeszowie, spr nr KZP-1/252/TT/7/18/UE

Ogłoszenie o wynikach postępowania pn.:

Wykonanie przewiertu sterowanego pod potokiem Młynówka wraz dostawą materiałów dla sieci ciepłowniczej w Rzeszowie”, niezbędnego do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przyłącza cieplne wysokich parametrów do projektowanych budynków mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ul. Paderewskiego wraz z odwodnieniem i odpowietrzeniem do bezodpływowych studzienek Sodp, Sodp-1, Sodp-2, Sodp-3, Sodw-1, Sodw-2, Sodw-3” w ramach Projektu pn.: „Budowa nowych sieci, przyłączy i węzłów do nowych obiektów”(POIS.01.06.02-00-0018/16-00)współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działania: 1.6. Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe Poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji - znak sprawy: KZP-1/252/TT/7/18/UE

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Baner przekieowujący na strone ciepła systemowego gdzie sie znajdują bajki o czerwonym kapturku