• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • Certyfikat wiarygodna firma
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Budowa przyłączy cieplnych do nowych obiektów w rejonie ul. Załęskiej i Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego w Rzeszowie – Etap II i III Etap - znak sprawy: KZP-1/252/TT/14/18/UE

Ogłoszenie o wyborze oferty na "Budowę przyłączy cieplnych do nowych obiektów w rejonie ul. Załęskiej i Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego w Rzeszowie – Etap II - przyłącze do osiedla Korona i III Etap – przyłącze do projektowanych budynków przy Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego”, z wyłączeniem odcinka przy ul. Olchowej (od pkt. 1 do pkt. 2 zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu wg. Załącznika nr 2 do SIWZ) realizowana w ramach projektu pn. „Budowa nowych sieci, przyłączy i węzłów do nowych obiektów (POIS.01.06.02-00-0018/16-00) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie: 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji. znak sprawy: KZP-1/252/TT/14/18/UE

Ogłoszenie o wyborze

Baner przekieowujący na strone ciepła systemowego gdzie sie znajdują bajki o czerwonym kapturku