• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • WZOROWA FIRMA
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania pn.: "Sprzedaż złomu stalowego nieużytkowego" - znak sprawy: KZP-1/253/TT/29/18/UE

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania pn.: „Sprzedaż złomu stalowego nieużytkowego”, uzyskanego z demontażu rur ciepłowniczych w ramach projektów pn.:

- Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczych ETAP 1” (POIS.01.05.00-00-0008/16-00),

- Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczych ETAP 2” (POIS.01.05.00-00-0009/16-00),

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działania: 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu - znak sprawy: KZP-1/253/TT/29/18/UE

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 – Formularz „Oferta”

Załącznik nr 2 – Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

Załącznik nr 3 – „Karta przekazania odpadu”

© 2021 MPEC-Rzeszów Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone                                             Deklaracja dostępności