• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • Certyfikat wiarygodna firma
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Wynajem kontenera socjalnego i toalety przenośnej wraz z serwisem

„Wynajem kontenera socjalnego i toalety przenośnej wraz  z serwisem”

Znak sprawy: KZP-1/253/TTZ/17/20/UE

Przedmiot niniejszego postępowania realizowany jest w ramach:

A.Działalności bieżącej MPEC-Rzeszów Sp. z o.o

B.Działalności POIiŚ dla projektów:

Przedmiot niniejszego postępowania realizowany jest w ramach Projektów pn.

- Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczych ETAP 1   (POIS.01.05.00-00-0008/16-00)

- Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczych ETAP 2 (POIS.01.05.00-00-0009/16-00)

- Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmianę sposobu zasilania w ciepło polegającą na likwidacji grupowych węzłów cieplnych i zamianie ich na indywidualne węzły cieplne wraz z budową nowych przyłączy cieplnych(POIS.01.05.00-00-0016/16-00),

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie: 1.5. Efektywnadystrybucja ciepła i chłodu.

- Budowa nowych sieci, przyłączy i węzłów do nowych obiektów(POIS.01.06.02-00-0018/16-00) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie: 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji.

 

OGŁOSZENIE

SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz OFERTA

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu wymagań

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

 

Informacja z OTWARCIA OFERT

 

© 2021 MPEC-Rzeszów Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone                                             Deklaracja dostępności