• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • Certyfikat wiarygodna firma
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Opracowanie dokumentacji geotechnicznej, znak sprawy: KZP-1/253/DR/4/20

Ogłoszenie o wszczęciu post. pn. Opracowanie dokumentacji geotechnicznej dla zadania inwestycyjnego na terenie miasta Rzeszowa pn.: „Budowa przyłącza cieplnego wysokich parametrów do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Armii Krajowej”, znak sprawy: KZP-1/253/DR/4/20

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz „Oferta”,

Załącznik nr 2 – „Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu”,

Załącznik nr 3 – „Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia”,

Załącznik nr 4 - Załącznik graficzny – mapa z zaznaczoną lokalizacją odwiertów.

Odpowiedź na pytanie

Informacja z otwarcia ofert

Baner przekieowujący na strone ciepła systemowego gdzie sie znajdują bajki o czerwonym kapturku